Psykolog

Till psykologen för vuxna är du välkommen vid psykiska besvär där det inte behövs vård inom psykiatrin.

Psykologen bedömer, föreslår åtgärder, behandlar och utvärderar.