Kurator

Till kuratorn på Knivsta vårdcentral kan du komma för samtal vid en kris, sorgearbete eller annan relationsrelaterad problematik. Hör av dig till oss för rådgivning och tidsbokning.

Din behandling kan ske enskilt, tillsammans med närstående eller i grupp och vi erbjuder även kognitiv beteendeterapi.

KBT - kognitiv beteendeterapi

Enligt rehabiliteringsgarantin passar KBT-terapi bra för personer som har:

- lindrig eller måttlig depression
- lätta eller måttliga ångestproblem, som t.ex. social fobi, panikångest, generaliserat ångestsyndrom och tvångstankar
- stress och sömnproblem