Sjukgymnast och fysioterapeut

Till sjukgymnasten, eller fysioterapeuten som den nya yrkestiteln heter, är du välkommen vid rörelseproblem som begränsar din förmåga att vara aktiv i vardagen. Sjukgymnasten undersöker och behandlar. Till oss kan du vända dig direkt utan remiss.

Sjukgymnasten kan hjälpa dig med:

  • Rehabilitering efter skada
  • Bedömning och behandling av muskel- och ledbesvär
  • Graviditetsrelaterad smärta
  • Fysisk aktivitet på recept