Barnavårdscentral

På vår barnavårdscentral, eller BVC som vi ofta kallas, är vi specialister på barns hälsa. Till oss är alla barn mellan 0 och 6 år välkomna. Vi följer barnet från att det är nyfött ända fram till skolstarten.

Det är våra distriktssköterskor som har hand om barnavårdscentralen. Vi följer barnhälsovårdens nationella program. Så långt det är möjligt träffar ni samma sköterska och läkare varje gång.

All vår verksamhet är utan kostnad. Exempel på vad som ingår:

  • Rådgivning via telefon eller bokat besök
  • Besök i hemmet när barnet är nyfött
  • Drop-in till BVC där du kan väga ditt barn
  • Kontroller, läkarbesök och vaccination enligt barnhälsovårdens nationella program
  • Närhet till övriga vårdcentralen
  • Vid behov även information på engelska

 

Var med i våra grupper

Varje träff eller föräldragruppen som vi kallar det, har ett tema och vi pratar bland annat om mat, sömn och barnets utveckling. Träffen blir även ett tillfälle för dig att lära känna andra föräldrar.

BVC – från nyfödd till skolstart

Vi vill att ditt barn ska ha ett så friskt liv som möjligt. I barnhälsovårdens nationella program som vi följer, ingår besök vid vissa åldrar. Du är alltid välkommen med dina frågor och funderingar, ring eller kom när vi har drop-in. Du kan även få information på engelska.

Vi vill tillsammans med dig ge dig och ditt barn en bra start. Välkommen till oss!