Sjukgymnast och fysioterapeut

Sjukgymnasten, eller fysioterapeuten som den nya yrkestiteln heter, undersöker och behandlar funktionsproblem som begränsar människans förmåga att röra på sig. Hälsofrämjande arbete ingår i all sjukgymnastik.

Sjukgymnasten har självständigt ansvar att bedöma, välja åtgärder, behandla och utvärdera. Till landstingets offentliga och privata sjukgymnaster kan du vända dig utan remiss.

Är det någon skillnad mellan sjukgymnast och fysioterapeut?

Sjukgymnast och fysioterapeut är en skyddad yrkestitel. De har samma utbildning och hos oss arbetar både legitimerade fysioterapeuter och legitimerade sjukgymnaster.
Mer om begreppen sjukgymnast och fysioterapeut

Mer om vår kompetens och utbildning