Barnavårdscentral

Distriktssköterska ansvarar för barnavårdscentralen, dit alla familjer med barn 0-6 år erbjuds att komma. I barnhälsovårdens program ingår besök vid vissa åldrar med samtal kring barnets hälsa och utveckling,  vaccinationer, läkarbesök och föräldragrupper.

Öppen mottagning med drop-in

Behöver du komma i kontakt med oss kan du komma när BVC har drop-in. Vid sjukdom vill vi att du ringer för rådgivning, så undviker ditt barn att smitta andra barn i väntrummet. Vid behov får du en bokad tid hos oss eller läkare.