Dietist

Dietisten har specialistkunskaper om sambandet mellan mat och hälsa, samt om matens betydelse som en del i behandling av vissa sjukdomar.