Distriktsläkare

Läkaren är specialist i allmänmedicin, vilket ger en bred kompetens om de vanligaste sjukdomarna och deras behandling.