Kurator

Kuratorn arbetar med psykosocialt arbete och ger samtalsbehandling. Du kan själv boka tid  hos kuratorn eller få remiss från personal på vårdcentralen för samtal till exempel vid kris, lindrig ångest eller depression.

Din behandling kan ske enskilt, tillsammans med närstående eller i grupp, till exempel i stresshanteringskurser.