Vi tar hand om hela dig

Att uppleva att man har ett meningsfullt liv där man kan förstå och påverka det som händer är grunden till ett gott liv. Arv, ålder och kön kan man inte påverka själv, medan till exempel levnadsvanor är påverkbara.

På den här sidan hittar du även kontaktuppgifter till vår verksamhetschef.

Arbetsterapi

Arbetsterapeuterna erbjuder träning och rehabilitering för besvär från hand och arm orsakad av skada, sjukdom eller överbelastning. Ring för rådgivning och tidsbokning eller be din husläkare om en remiss.
Mer om Primärvårdens arbetsterapi

Astma och KOL

Välkommen till oss om du vill testa din lungfunktion med PEF, spirometri och ansträngningstester efter remiss från läkare.  Du får information och utbildning om sjukdomarna astma och KOL och hur du ska ta dina mediciner. Vi följer upp behandlingsresultatet och kontrollerar att du använder rätt medicin och tar rätt dos. Välkommen!

Barnmorska finns i Gimo

Östhammars vårdcentral har inte någon barnmorska. För rådgivning och tidsbokning hos barnmorska, vänligen vänd dig till barnmorskemottagningen i Gimo.

Diabetes

Vår diabetessköterska heter Susanne Negga. På diabetesmottagningen kan du få hjälp med: 

  • Kontroller av "långtidssocker" (HbA1c)
  • Utbildning så att du själv kan kontrollera blodsockret
  • Hjälp till rätt behandling om mediciner behövs
  • Råd om egenvård som bra mat, motion, fotvård m.m.
  • Kontroll av blodfetter och blodtryck
  • Om tabletter och bra mat inte räcker till behövs insulin, vi hjälper dig starta behandlingen utan att du behöver läggas in på sjukhus. Du får lära dig att själv ta insulinsprutorna.
  • Om du haft graviditetsdiabetes och är orolig för att få diabetes så kontakta gärna oss.

 

Diabetesskola för dig som har diabetes typ 2 

Välkommen att delta i vår diabetesskola. Du anmäler ditt intresse till vårdpersonal på vårdcentralen. Välkommen!

Vaccination TBE

Vi erbjuder vaccination mot TBE för dig som är listad på Östhammars vårdcentral. Ring och boka en tid.
Allmänna råd TBE, 1177.se 

Vill du sluta med tobak?

På Östhammars vårdcentral finns gruppbehandling för tobaksavvänjning. Om du är intresserad  eller vill veta mer hör av dig till vårdcentralen. Välkommen!