Provtagning

Vid vårdcentralens laboratorium kan du lämna blodprov och urinprov efter remiss från vårdpersonal. Vi sköter provtagningar åt vårdcentralen och andra vårdgivare. Vissa prover analyseras på plats, andra skickas vidare till Akademiska laboratoriet för analys.

Vi ansvarar för olika blodprovstagningar. Om du inte hör till Uppsala län måste du ha med dig en remiss för att vi ska kunna hjälpa dig. Emellanåt har vi långa väntetider, men vi jobbar på så fort vi kan.

Avgifter vid provtagning

Du betalar för besöket enligt gällande patientavgifter. Läs mer om patientavgifter på 1177.