Sjukgymnast och fysioterapeut

Sjukgymnasten, eller fysioterapeuten som den nya yrkestiteln heter, undersöker och behandlar funktionsproblem som begränsar din förmåga att vara aktiv i vardagen. Du behöver inte ha remiss för att besöka oss.

Till oss kan du vända dig vid besvär från rörelse och stödjeapparaten det vill säga muskler, leder, skelett och nervvävnad. Du kan också söka sjukgymnast vid andningsrelaterade besvär, inkontinens eller om du har någon neurologisk sjukdom/skada. Det går även att boka tid vid stressrelaterade besvär eller om du vill få rådgivning kring levnadsvanor.

En sjukgymnast kommer att undersöka dig och göra en bedömning. Tillsammans kommer vi att lägga upp lämpliga åtgärder som sedan utvärderas. Vid behov sker samarbete med övrig personal. Du behöver inte ha remiss för att besöka oss och alla åldrar är välkomna!

Träna med oss

På vårdcentralen finns ett gym där du efter bedömning hos oss kan få träna en period utifrån ett individuellt anpassat program. Vi finns alltid till hands i gymmet. Efter avslutad träningsperiod kan vi hjälpa till med övergång med träning i allmän friskvård.

Vi erbjuder

  • Artrosskola riktat till dig med höft och knäartros
  • Smärthanteringsgrupp för dig med långvarig smärta
  • Föreläsningar om smärta
  • Stresshanteringsgrupp för dig med stressrelaterad ohälsa

 

Mer om vår kompetens och utbildning