Sjukgymnast och fysioterapeut

Sjukgymnasten undersöker och behandlar funktionsproblem som begränsar eller hotar att begränsa din förmåga att vara aktiv i vardagen.

Sjukgymnasten har självständigt ansvara att bedöma, välja åtgärder, behandla och utvärdera.

Är det någon skillnad mellan sjukgymnast och fysioterapeut?

Sjukgymnast och fysioterapeut är en skyddad yrkestitel. De har samma utbildning och hos oss arbetar både legitimerade fysioterapeuter och legitimerade sjukgymnaster.
Mer om begreppen sjukgymnast och fysioterapeut

Mer om vår kompetens och utbildning