Provtagning

Vid vårdcentralens laboratorium kan du lämna blodprov och urinprov efter remiss från vårdpersonal. Vi sköter provtagningar åt vårdcentralen och andra vårdgivare.

Vissa prover analyseras på plats, andra skickas vidare till Akademiska laboratoriet för analys.

Vi har ett avskilt rum inrett för barnprovtagning. Det använder vi också för dig som är stickrädd och behöver ha en lugnare miljö.

Avgifter vid provtagning

Du betalar för besöket enligt gällande patientavgifter. Läs mer om patientavgifter på 1177.