Sjukgymnast och fysioterapeut

Sjukgymnasten, eller fysioterapeuten som den nya yrkestiteln heter, undersöker och behandlar funktionsproblem som begränsar människans förmåga att vara aktiv i vardagen.

Sjukgymnasten har självständigt ansvar att bedöma, välja åtgärder, behandla och utvärdera. Vi arbetar evidensbaserat och hälsobefrämjande. Du kan vända dig till oss utan remiss.

Vid första besöket gör sjukgymnasten en undersökning av dig vilket innebär att du får ta av dig kläderna (underkläderna behåller du på). Hen gör sedan en bedömning av dina besvär och gör upp en behandlingsplan där även dina åsikter förstås tas i beaktande. I samband med avslutning görs en planering för hur du ska fortsätta på egen hand.

Är det någon skillnad mellan sjukgymnast och fysioterapeut?

Sjukgymnast och fysioterapeut är en skyddad yrkestitel. De har samma utbildning och hos oss arbetar både legitimerade fysioterapeuter och legitimerade sjukgymnaster.
Mer om begreppen sjukgymnast och fysioterapeut


Mer om vår kompetens och utbildning