Sjukgymnast och fysioterapeut

Våra sjukgymnaster, eller fysioterapeuter som den nya yrkestiteln heter, har bred erfarenhet och hög kompetens och behandlar smärta i muskler och leder, stressrelaterade besvär och huvudvärk. Välkommen!

Sjukgymnasten/fysioterapeuten undersöker och behandlar, till oss kan du vända dig direkt utan remiss.