Mag- och tarmmottagningen

Aktuellt
På grund av uppkommen resursbrist har vi för närvarande tillfälligt remisstopp för både externa och interna remisser, vi hänvisar dessa till Akademiska sjukhuset.
Patienter som väntar på att bli kallade till Gastroskopi eller Koloskopi rekommenderas att kontakta Vårdgarantienheten som för närvarande slussar våra patienter vidare till annan vårdgivare,
tfn 018-611 60 60 mån-fre kl. 9-15.
Sjuksköterskemottagningen är semesterstängd v. 29-33.


Mag- och tarmmottagningen utför undersökningar av matstrupe, magsäck och tjocktarm med hjälp av fiberoptisk teknik.
Våra vanligaste undersökningar är gastroskopi, koloskopi och sigmoideoskopi.

Förutom endoskopisk diagnostik av olika sjukdomar i mag- och tarmkanalen görs också kirurgiska ingrepp som exempelvis ballongvidgning av förträngningar, borttagning av polyper. 

Har du svårt att svälja kan vi också sätta en så kallad PEG. Det är en metod för att lägga in en slang i magsäcken genom vilken sondnäring kan tillföras.

Du som vill veta mer om våra olika undersökningarna kan klicka på länkarna nedan:

Koloskopi 

Gastroskopi