Gynekologmottagning

30/4 är gynekologmottagningen stängd.

Årligen har vi cirka 4 500 läkarbesök, utför cirka 300 dagkirurgiska operationer och ett mindre antal slutenvårdsoperationer samt cirka 1 000 sjuksköterskebesök.

Vi har inget remisstvång utan tar emot patienter som söker på eget initiativ och i mån av möjlighet även akut, men också på remiss från husläkare.

Hos oss kan du få hjälp med:

  • kvalificerad rådgivning av sjuksköterska/barnmorska. 
  • utredning och behandling av vanliga gynekologiska sjukdomar
  • utredning och behandling av cellavvikelser
  • klimakteriebesvär
  • infertilitet
  • inkontinens
  • familjeplanering och abortrådgivning 

Vi utför både medicinska och kirurgiska aborter, mera komplicerad preventivmedelsrådgivning samt sterilisering av kvinnor.

Observera!
Basal preventivmedelsrådgivning hänvisas till Barnmorskemottagningen liksom cytologprovskontroll i screeningprogrammet (s k gynekologisk hälsokontroll eller cellprovskontroll).

Urinvägsinfektioner utreds i första hand av husläkare.

Patienter under 20 år hänvisas i första hand till Ungdomsmottagningen för preventivsmedelsrådgivning.

Vi använder oss av telefonsystemet Call Me  

Det innebär att när du ringer till oss svarar en röst som ber dig knappa in det telefonnummer där du vill bli nådd. Du som inte har en knapptelefon lämnar i stället ett röstmeddelande. Du får nu ett meddelande från mottagningen som berättar vid vilken tid som du kommer att bli uppringd.

För dig som patient innebär det att du inte behöver riskera att få upptagetton eller sitta fast i en telefonkö.