Intensivvårdsavdelning

Intensivvårdsavdelningen (IVA) är en specialistavdelning för svårt sjuka patienter som behöver noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad. Avdelningen har 6 vårdplatser och här arbetar specialistutbildad personal med hög kompetens.

Uppvakningsenhet 

Till enheten hör också Uppvakningsenheten som har 
12 vårdplatser. Klicka på länken till vänster för att läsa mer om enheten.

Besök

Klicka på länken i menyn vänster för att läsa mer om vad som gäller för dig som vill komma på besök hos oss. Med hänsyn till andra patienter är det inte lämpligt med besök på uppvakningsavdelningen.

Telefonkontakt  

Avdelningen har inga bestämda telefontider men för att få bäst information så ring gärna efter ronderna, det vill säga efter 10.30 och kl 16.30.

Vi som arbetar här är: 

intensivvårdssjuksköterskor, undersköterskor, specialistläkare och administrativ personal. Vid behov finns till till bland annat sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykolog och präst.

Larmorganisation 

Förutom avdelningsarbetet deltar personalen i lasarettets akutsökarfunktion. Detta innebär bland annat akuta insatser på lasarettet och ambulanstransporter.