Välja vård

Region Uppsala finansierar vård till alla som bor i Uppsala län. En del av vården utförs av Region Uppsalas egna verksamheter. En annan del utförs av privata vårdföretag som har avtal med regionen.

Det här ger dig möjlighet att ibland välja vem som ska ge dig vård. För viss vård kan du direkt välja vem du vill vända dig till. Det gäller till exempel vårdcentral, barnmorskemottagning eller audionommottagning.

Ibland behöver du remiss för att exempelvis få besöka specialistvård. Du kan läsa mer om remisser på 1177.se.

Samma patientavgifter

För dig som patient gäller samma regler och avgifter oavsett vem som utför vården.  

Det finns även privata vårdgivare som inte har avtal med Region Uppsala. De har egna taxor och här gäller inte Region Uppsalas patientavgifter och högkostnadsskydd.

I listan på den här sidan hittar du de områden där det finns flera vårdgivare eller vårdval att välja mellan.