Audionommottagning/hörsel

Vårdval grundläggande hörselrehabilitering

Du som bor i Uppsala län och behöver hörapparat får själv välja vilken audionommottagning du vill gå till för hörselmätning, utprovning av hörapparat samt service. Du behöver ingen remiss. Hörselmätningen är gratis. Om du behöver en eller två hörapparater kostar det 300 kronor.

Detta gäller bara för de audionommottagningar som har avtal med Region Uppsala. Och det gäller bara hörhjälpmedel från Region Uppsalas sortiment.

Här finns alla mottagningar som har avtal med Region Uppsala

För dig under 20 år

Du som är under 20 år och inte tidigare har fått hjälp med dina hörselsvårigheter ska först kontakta en läkare inom barnhälsovården, skolans elevvård eller din vårdcentral.


Hörcentralen i Uppsala
– för dig som har grav hörselnedsättning eller är döv

Om du behöver mer hjälp på grund av din hörselnedsättning kan audionomen på audionommottagningen eller en läkare remittera dig till Hörcentralen i Uppsala för utvidgad hörselrehabilitering. På Hörcentralen kan du som har större behov av stöd och hjälp få träffa exempelvis audionom, hörselpedagog, hörseltekniker, kurator, logoped och psykolog. Du som kommunicerar på teckenspråk kan här få möjlighet att träffa teckenspråkig personal.