Valbara audionommottagningar

Nedan finns de mottagningar som är godkända av Region Uppsala. Fler mottagningar kan tillkomma.

Enköpings kommun

AudioNova Enköping
Audionommottagningen i Enköping

Heby kommun

Audionommottagningen i Heby

Tierp kommun

Audionommottagningen i Tierp

Uppsala kommun

Audika Uppsala
Audika Uppsala 
AudioNova Uppsala

Västerås kommun

Audika, Västerås

Östhammars kommun

Audionommottagningen i Östhammar