Barnavårdscentraler

Till vilken barnavårdscentral vill du gå med ditt barn?

Du vet väl att du har möjlighet att själv välja barnavårdcentral för ditt barn?

Som förälder kommer du ha nära kontakt med en barnavårdscentral - BVC, från det att barnet fötts tills dess att det börjar i förskoleklass. En sjuksköterska med särskild utbildning i hälsovård för barn ansvarar för verksamheten på barnavårdscentralen. I barnhälsovårdens program ingår regelbundna besök hos sjuksköterska och läkare. Ditt barn kommer att erbjudas hälsokontroller och vaccinationer och du som förälder erbjuds att delta i föräldragrupp. Du är alltid välkommen att kontakta din barnavårdscentral för stöd kring ditt barn.

Redan under graviditeten kan du i förväg välja vilken BVC ni ska gå till då barnet är fött. Barmorskan på mödravårdscentralen kommer att fråga om detta och hjälper också till med själva registreringen. Även om ett val inte gjorts i förväg erbjuds du ändå alltid att komma till en barnavårdscentral. Detta erbjudande kommer då från den BVC som ligger geografiskt närmast din bostadsadress.

Du kan alltid välja en annan barnavårdscentral än den som kontaktade dig, valet är fritt och det är ditt. Du kan också när som helst ändra detta val och byta barnavårdcentral.

Under rubriken Valbara barnavårdscentraler (till vänster)  hittar du en lista över de barnavårdscentraler som idag finns att välja mellan. 

 

Barnavårdscentral

Välkommen till barnhälsovården i Landstinget Uppsala län!