Barnmorskemottagningar

Barnmorskemottagningarna ansvarar för

  • gravditetskontroller
  • förlossnings- och föräldraförberedelse
  • gynekologisk cellprovstagning samt
  • preventivmedelsrådgivning.

 

Preventivmedelsrådgivning ges både på barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar. Ungdomsmottagningarna tar emot alla unga upp till 20 år för rådgivning om preventivmedel och könssjukdomar.

På barnmorskemottagningarna erbjuds även graviditetstest till självkostnadspris.

Till gynekologisk celllprovstagning kallas du vart tredje år.

Du väljer själv vilken barnmorskemottagning du vill tillhöra.