Fotterapeuter

Har du behov av medicinsk fotvård på grund av din neurologiska eller reumatologiska sjukdom finns det fotvård på hudmottagningen vid Akademiska sjukhuset. Remiss till medicinsk fotvård krävs från din behandlande specialistläkare (neurolog, hudläkare eller reumatolog).

Om du har en diagnostiserad kost-, tablett- eller insulinbehandlad diabetes kan du, med remiss, vända dig till en fotterapeut som har avtal med Region Uppsala. Remiss från läkare eller sjuksköterska krävs för att få subventionerad medicinsk fotvård för diabetiker. En subvention innebär att Region Uppsala står för en del av kostnaden.

Behovsbedömning för diabetiker

Hur många behandlingar per år som du kan få bedöms av fotterapeuten och beror på hur allvarliga dina fotkomplikationer är. Diabetespatienter som inte har problem med fötterna och som kan se och nå sina fötter behöver normalt ingen behandling och subventioneras inte av Region Uppsala. 

Kostnad

För aktuell patientavgift per behandling som sker inom Region Uppsalas avtal se länk till www.1177.se. Patientavgiften ingår i högkostnadsskyddet och frikort gäller. De flesta fotterapeuter kan göra ett mindre antal hembesök och då betalar du ett hembesökstillägg om 110 kr.


Privata fotterapeuter med avtal


Enköpings kommun

Britt-Maries Fotvård, Enköping 
Kryddgårdens fotvård, Enköping
Lilla Klinikens Medicinska fotvård, Enköping
Susannes fotvård, Enköping

Heby kommun

Lilians Fothälsa, Heby och Östervåla

Håbo kommun

Fotterassen AB, Bålsta
Fotvården Pomona, Håbo
 
Lydias friska fötter, Bålsta
MåBra fot- och kroppsvård i Bålsta KB
Maria Sundbaums Medicinska Fotvård

Tierps kommun

Mariannes Fotvård, Tierp och Örbyhus

Uppsala kommun

Bellman Fotklinik AB, Uppsala
Breimarks fotvård i Almunge
Fotens Längtan, Uppsala

Fotpappan, Uppsala

Friska Fötter, Uppsala
Gladare Fötter - Petras Fotvård, Uppsala

Janets Fotvård, Uppsala
Luthagens fotvård, Uppsala

MM Foot Care, Uppsala
Pean Medicinsk fotvårdsklinik, Uppsala 
PåTå Medicinsk fotvård och hälsa, Uppsala
Sävja fotvård

Älvkarleby kommun

Almaz fotvård, Skutskär
Kerstins Fotvård, Skutskär 

Östhammars kommun

Fothälsan Linda Lamell, Gimo
Fothörnan, Österbybruk
Österby Fotvård, Österbybruk