Fotterapeuter

Har du behov av medicinsk fotvård på grund av din neurologiska eller reumatologiska sjukdom finns det fotvård på hudmottagningen vid Akademiska sjukhuset. Remiss till medicinsk fotvård krävs från din behandlande specialistläkare (neurolog, hudläkare eller reumatolog).

Om du har en diagnostiserad kost-, tablett- eller insulinbehandlad diabetes kan du, med remiss, vända dig till en fotterapeut som har avtal med Region Uppsala. Remiss från läkare eller sjuksköterska krävs för att få subventionerad medicinsk fotvård för diabetiker. En subvention innebär att Region Uppsala står för en del av kostnaden.

Behovsbedömning för diabetiker

Hur många behandlingar per år som du kan få bedöms av fotterapeuten och beror på hur allvarliga dina fotkomplikationer är. Diabetespatienter som inte har problem med fötterna och som kan se och nå sina fötter behöver normalt ingen behandling och subventioneras inte av Region Uppsala. 

Kostnad

För aktuell patientavgift per behandling som sker inom Region Uppsalas avtal se länk till www.1177.se. Patientavgiften ingår i högkostnadsskyddet och frikort gäller. De flesta fotterapeuter kan göra ett mindre antal hembesök och då betalar du ett hembesökstillägg om 110 kr.


Privata fotterapeuter med avtal


Enköpings kommun

Britt-Maries Fotvård Ljunggården 
Harriets fotvård
Kryddgårdens fotvård
Lilla Klinikens Medicinska fotvård
Susannes fotvård i Enköping AB

Heby kommun

Lilians Fothälsa

Håbo kommun

Fotterassen AB S Åström
Fotterassen AB M Nashri
Fotvården Pomona 
Lydias friska fötter
MåBra fot- och kroppsvård i Bålsta KB

Tierps kommun

Mariannes Fotvård, Tierp och Örbyhus
Österby fotvård

Uppsala kommun

Bellman Fotklinik AB
Breimarks fotvård i Almunge
Fotens Längtan

Fotpappan 

Friska Fötter
Gladare Fötter - Petras Fotvård
Harriets fotvård och hälsa

Janets Fotvård
Luthagens fotvård
Mitras medicinska fotvård

MM Foot Care, Ekebyhus
Pean Medicinsk fotvårdsklinik 
PåTå Medicinsk fotvård och hälsa
Åriket Medicinsk fotvård i Uppsala

Älvkarleby kommun

Almaz medicinsk fotvård
Kerstins Fotvård 

Östhammars kommun

Fothälsan Linda Lamell 
Fothörnan