Kiropraktorer

Om du är i behov av kiropraktisk behandling för akut eller kroniska besvär i rygg, axlar eller skuldror, kan du vända dig till någon av nedan angivna kiropraktorer som Region Uppsala har avtal med. Någon remiss behövs inte.

Första besöket - behovsbedömning

Vid första besöket ska kiropraktorn göra en bedömning av dina besvär och upprätta en behandlingsplan. Vid första besöket ska du få veta om du får tillgång till Region Uppsalas subventionerade behandlingar. En subvention innebär att Region Uppsala står för en del av kostnaden. Dessa subventioner ges till de patienter som har störst medicinskt behov.

Antal besök

Kiropraktorn bedömer hur många behandlingar du behöver. I genomsnitt ska antalet subventionerade behandlingar per tolvmånadersperiod inte överstiga fyra stycken per individ.

Kostnad

Patientavgiften för de subventionerade besöken ingår i högkostnadsskyddet och frikort gäller. För aktuell patientavgift per behandling som sker inom Region Uppsalas avtal se länk till 1177.se i högerspalten.

Observera att det kan finnas flera kiropraktorer på en mottagning. Det är endast de som står utskrivna med namn nedan som kan ge subventionerad behandling.

Privata kiropraktorer som har avtal med Region Uppsala 


Joylife healthcare AB Kiropraktik Enköping och Håbo

Joylife healthcare AB Kiropraktik Uppsala och Knivsta
Kiropraktor Heby Ont i Ryggen AB