Kiropraktorer

Om du är i behov av kiropraktisk behandling för akut eller kroniska besvär i rygg, nacke, axlar eller skuldror, kan du vända dig till någon av nedan angivna kiropraktorer som Region Uppsala har avtal med. Någon remiss behövs inte.

Första besöket

Första besöket bekostas alltid helt och hållet av dig som patient och ingår inte i högkostnadsskyddet. Inte heller frikort kan användas.

Behovsbedömning

Vid första besöket ska kiropraktorn göra en bedömning av dina besvär och upprätta en behandlingsplan. Utifrån bedömningen ska kiropraktorn meddela dig om dina kommande behandlingar ingår i Region Uppsalas subventionerade behandlingar. En subvention innebär att Region Uppsala står för en del av kostnaden. Dessa subventioner ges till de patienter som har störst medicinskt behov.

Antal behandlingar

Kiropraktorn bedömer hur många behandlingar du behöver. Region Uppsala medger maximalt tre subventionerade behandlingar per tolvmånadersperiod. För dig som är sjukskriven och har ett läkarintyg som anger att orsaken är besvär i rörelseapparaten kan kiropraktorn bedöma att ytterligare tre subventionerade behandlingar är motiverat under en tolvmånadersperiod.

Kostnad

Patientavgiften för de subventionerade besöken ingår i högkostnadsskyddet och frikort gäller. För aktuell patientavgift per behandling som sker inom Region Uppsalas avtal se länk till 1177.se i högerspalten.

Observera att det kan finnas flera kiropraktorer på en mottagning. Det är endast de som står utskrivna med namn nedan som kan ge subventionerad behandling.

Enköpings kommun

Enköpings Kiropraktorklinik
Kiropraktor: Stina Berg, vikarie David Svedberg

Heby kommun

Anders Lindberg, Affero Hälsa & Rehab
 

Knivsta kommun

VikingREHAB
Kiropraktor Magnus Fredriksson

Uppsala kommun

Kiropraktorkliniken - Sven-Erik Lindström
Kiropraktorkliniken - Marielle Wickström
Uppsala kiropraktorklinik
Kiropraktor Thomas Endler
Viking Rehab
Kiropraktorer: Jesper Jonsson, Magnus Fredriksson


Östhammars kommun

Kajs Kiropraktik

Kiropraktor: Kaj Andersson

Fler vårdgivare tillkommer inom kort.