Mammografi

Mammografi är ett enkelt sätt att tidigt upptäcka bröstcancer. Därför kallas alla kvinnor mellan 40 och 74 år till regelbundna undersökningar. Du som är mellan 40 och 54 år kallas med 18 månaders intervall och du som är 55-74 år vartannat år.

För aktuella patientavgifter se 1177.se

Avgiften för mammografi ingår i högkostnadsskyddet.

Privat mammografi som har avtal med Region Uppsala 

Uppsala Mammografi Samariterhemmets vårdcentrum

Om du har fått en tid för mammografisk hälsokontroll och vill boka om, kan du göra det här:
Webbombokning