Naprapater

Om du är i behov av naprapatisk behandling för problem i rörelseorganen, som nedsatt rörlighet eller smärta från rygg och nacke, kan du vända dig till någon av de naprapater som Region Uppsala har avtal med. Någon remiss behövs inte.

Första besöket - behovsbedömning

Vid första besöket ska naprapaten göra en bedömning av dina besvär och upprätta en behandlingsplan. Vid första besöket ska du få veta om du får tillgång till Region Uppsalas subventionerade behandlingar. En subvention innebär att Region Uppsala står för en del av kostnaden. Dessa subventioner ges till de patienter som har störst medicinskt behov.

Antal besök

Naprapaten bedömer hur många behandlingar du behöver. I genomsnitt ska antalet subventionerade behandlingar per tolvmånadersperiod inte överstiga fyra stycken per individ.

Kostnad

Patientavgiften för de subventionerade besöken ingår i högkostnadsskyddet och frikort gäller.
För aktuell patientavgift per behandling som sker inom landstingets avtal se länk till 1177.se i högerspalten.

Observera att det kan finnas fler naprapater på en mottagning. Det är endast de som står utskrivna med namn nedan som kan ge subventionerad behandling.

Privata naprapater som har avtal med Region Uppsala

Joylife Healthcare Naprapati Enköping
Joylife Healthcare Naprapati Uppsala
Joylife Healthcare Naprapati Tierp