Närakut, ortopedakut

Uppsala Närakut och Ortopedakut

Samariterhemmets vårdcentrum, ingång B,
Dragarbrunnsgatan 70, plan 6
753 20 Uppsala
Drop in dagligen 07.00-23.00
Boka tid: dygnet runt via 1177