Närakut, ortopedakut

Uppsala Närakut med ortopedakut

Samariterhemmets vårdcentrum, ingång B,
Dragarbrunnsgatan 70
753 20 Uppsala
Drop in dagligen 07.00-23.00
Boka tid: dygnet runt genom att ringa 1177