Operation av grå starr

Om du har grå starr, är äldre än 18 år och folkbokförd i Uppsala län, kan du med remiss från optiker eller specialistläkare i ögonsjukdomar vända dig till vårdgivare som har avtal med Region Uppsala för operation av grå starr (katarakt). Vårdval för operation av grå starr gäller från och med 1 april 2012.

Målet med operationen är förbättrad synförmåga och ökad livskvalitet.

För aktuell patientavgift se www.1177.se. Patientavgiften ingår i högkostnadsskyddet och eventuellt frikort gäller.

Uppsala

Aleris Ögonmottagning Uppsala
Capio Medocular Uppsala Katarakt
Ögondagkirurgimottagningen, Akademiska sjukhuset

Enköping

Optalmica ögonmottagning Enköping

Eskilstuna

Optalmica ögonmottagning