Öron- näs- och halssjukdomar

Specialistmottagning som har avtal med Region Uppsala. Remiss krävs ej.

Valbara öron-, näs- och halsmottagningar.

Enköping
Annika Häggman

Uppsala
Berit Engström
Kristina Lundberg, Öron- näsa- hals Dr
Mats Engström
Nicklas Norlin, Uppsala ÖNH-specialisten