Psykiatriska mottagningar i norra länsdelen

Om du söker psykiatrisk öppenvård i norra länsdelen finns mottagningar i nedanstående kommuner. (Mottagningarna tar emot patienter över 18 år).

WeMind psykiatri Tärnsjömottagningen

WeMind psykiatri Tierpmottagningen

WeMind psykiatri Skutskärmottagningen

WeMind psykiatri Gimomottagningen