Psykiatriska mottagningar i norra länsdelen

Om du söker psykiatrisk öppenvård i norra länsdelen finns mottagningar i nedanstående kommuner. (Mottagningarna tar emot patienter över 18 år).

Psykiatrisk öppenvård i Heby kommun, vuxna

Psykiatrisk öppenvård i Tierps kommun, vuxna

Psykiatrisk öppenvård i Älvkarleby kommun, vuxna

Psykiatrisk öppenvård i Östhammars kommun, vuxna