Psykoterapeuter

Från 1 januari 2017 gäller nytt regelverk för remittering till privat psykoterapeut inom vårdval privat psykoterapi.

Region Uppsala ger möjlighet till privat psykoterapi under vissa förutsättningar och till vissa patientgrupper. Behandlingen är en avgränsad insats på specialistnivå efter bedömning av specialistpsykiatri.

Varje privat psykoterapeut med avtal har möjlighet att ta emot patienter som remitterats enligt gällande remissrutiner.

Du väljer själv vilken psykoterapeut du vill gå till. Den remitterande psykiatrikern eller psykologen kan hjälpa dig att välja om du önskar det.

Psykoterapi ska bedrivas i lokaler som är anpassade för att ta emot patienter med olika funktionsnedsättningar och psykoterapeuten anlitar tolk om behov finns.

Kostnad

För aktuell patientavgift per behandling som sker inom Region Uppsalas avtal se 1177.se. Patientavgiften ingår i högkostnadsskyddet och frikort gäller.

Privata psykoterapeuter som har avtal med Region Uppsala

Enköping

Hélène Stolt Kognitiv & Relationell Psykoterapi
Irene Andersson Kbt & Existens

Håbo

Mattias Jonasson Psykologi AB, Bålsta

Norra länsdelen och Gävle

EMES Psykoterapi HB, Tierp
PBM Sweden AB, Gävle

Stockholm

Mattias Hellberg Psykoterapi
Psykologkontakt Stockholm Söderåsa AB

Uppsala

AB Evelina Linder KBT
AB Forsberg KBT-konsult
AC Ord Psykoterapi Musikterapi, Hillevi Torell
Andersen Trude
Anders Carlberg Psykoterapi & utbildning
Animare Barbro Johansson
Anita Olsson KBT i Utveckling

Annika Burén Psykoterapi
Arne Zetterberg Psykiatri & Konsultation AB
Art Therapy EHB

BI Samuelsson Psykologkonsult 
Charlotta Marhold psykologkonsult

CRS Psykologmottagning
Dialogisk praxis i Sverige AB
Ditte Liss Psykoterapi och kreativitet

Dyna Space
Psykoterapi Ekeby Hälsocenter

Ellen Johanne Krokstad psykoterapi
EMES psykoterapi HB

Existentium AB
Gunilla Andersson Consulting AB
H.A. Familjeresurs AB

HB Medveta
Inger Johnsson-Sundström psykoterapimottagning
Ingrid Oremarks psykoterapimottagning
Josefin Månsson Psykologpraktik AB
KBT-psykologerna Uppland AB

Kina Nygren
Magnus Adell psykoterapimottagning
Marie Sörensen

Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl
U.C Gustavsson Ord & Psyke
Pellettieris KBT-mottagning
Per Malm, psykoterapeut
Pirkko Laines terapimottagning Uppsala
Praktikertjänst Ulla-Britta Lindh
Psykologfirma Anneli Blackne
Psykologkonsult Pekka Kataja

Psykologpraktik Lindwall & Hellström
Psykoterapi & Bildterapi mottagning
Relationscentrum i Uppsala
Solveig J Bohman Psykolog Psykoterapeut AB/KBT i Utveckling
St Olofmottagningen
Svenska Beteendeanalysgruppen
Terapilabbet AB, Gunilla Wiklander
TotalCare Sweden AB
Trude Andersen psykoterapi

Uppsala Beteendeanalys
Uppsala psykoterapi och samtalsmottagning AB
Zagros Varons psykologtjänst i Uppsala

Zetterqvist psykologtjänst AB, Kristofer Zetterqvist