Psykoterapeuter

Från 1 januari 2017 gäller nytt regelverk för remittering till privat psykoterapeut inom vårdval privat psykoterapi.

Region Uppsala ger möjlighet till privat psykoterapi under vissa förutsättningar och till vissa patientgrupper. Behandlingen är en avgränsad insats på specialistnivå efter bedömning av specialistpsykiatri.

Varje privat psykoterapeut med avtal har möjlighet att ta emot patienter som remitterats enligt gällande remissrutiner.

Du väljer själv vilken psykoterapeut du vill gå till. Den remitterande psykiatrikern eller psykologen kan hjälpa dig att välja om du önskar det.

Psykoterapi ska bedrivas i lokaler som är anpassade för att ta emot patienter med olika funktionsnedsättningar och psykoterapeuten anlitar tolk om behov finns.

Kostnad

För aktuell patientavgift per behandling som sker inom Region Uppsalas avtal se 1177.se. Patientavgiften ingår i högkostnadsskyddet och frikort gäller.

Privata psykoterapeuter som har avtal med Region Uppsala

Enköping

Hélène Stolt Kognitiv & Relationell Psykoterapi
Irene Andersson Kbt & Existens

Håbo

Mattias Jonasson Psykologi AB, Bålsta

Norra länsdelen och Gävle

EMES Psykoterapi HB, Tierp

 

Uppsala

AB Evelina Linder KBT
AB Forsberg KBT-konsult
AC Ord Psykoterapi Musikterapi, Hillevi Torell
Anders Carlberg Psykoterapi & utbildning
Anita Olsson KBT i Utveckling

Annika Burén Psykoterapi
Arne Zetterberg Psykiatri & Konsultation AB
BI Samuelsson Psykologkonsult 
CRS Psykologmottagning
Dialogisk praxis i Sverige AB
Ditte Liss Psykoterapi och kreativitet
DynaSpace

EMES psykoterapi HB
Existentium AB
Gunilla Andersson Consulting AB
H.A. Familjeresurs AB

HB Medveta
Josefin Månsson Psykologpraktik AB
KBT-psykologerna Uppland AB
Kina Nygren
Magnus Adell psykoterapimottagning
Guide i psykologiska frågor, Maj-Britt Lindahl
Ulf Gustavsson Uppsala Psykoterapimottagning
Pellettieris KBT-mottagning
Pirkko Laines terapimottagning Uppsala
Psykologfirma Anneli Blackne
Psykologkonsult Pekka Kataja

Psykoterapi & Bildterapi mottagning
Relationscentrum i Uppsala
Solveig J Bohman Psykolog Psykoterapeut AB/KBT i Utveckling
St Olofmottagningen
Svenska Beteendeanalysgruppen
Terapilabbet AB, Gunilla Wiklander
TotalCare Sweden AB
Trude Andersen psykoterapi

Uppsala Beteendeanalys
Uppsala Hälsocenter psykoterapi
Uppsala psykoterapi och samtalsmottagning AB
Zagros Varons psykologtjänst i Uppsala

Zetterqvist psykologtjänst AB, Kristofer Zetterqvist