Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

Alla vårdcentraler erbjuder sjukgymnastik. Det finns också privata sjukgymnaster som har avtal med Region Uppsala.Det krävs ingen remiss.

Sjukgymnasten undersöker och behandlar funktionsproblem som begränsar eller hotar att begränsa din förmåga att vara aktiv i vardagen. Sjukgymnasten har ett självständigt ansvar att bedöma, behandla och utvärdera din funktionsproblematik eller skada.

Sjukgymnasterna kan ha olika inriktningar och kunskap om att behandla patienter med en särskild problematik eller skada. Om du vill boka en tid eller vill ha mer information vänder du dig direkt till aktuell sjukgymnast.

Enköpings kommun

Doktor Wahlunds Läkarmottagning
ENA sjukgymnastik AB

Enköpings husläkarcentrum
Enköpings vårdcentral
Fjärdhundra vårdcentral
Hälsohuset i Enköping
John Harold Åhman
Sportrehab i Enköping
Örsundsbro vårdcentral

Heby kommun

Heby vårdcentral
Östervåla vårdcentral

Håbo kommun

Bålsta hälsocenter
Bålstadoktorn

Familjeläkarna Bålsta

Knivsta kommun

Knivsta vårdcentral
Praktikertjänst Knivsta Läkargrupp

Tierps kommun

Tierps vårdcentral

Uppsala kommun

Aktiv hälsa AB
Aros hälsocenter vårdcentral
Bodymove
Liljeforstorgs vårdcentral

Sävja vårdcentral
Centrumkliniken husläkarmottagning
Ekeby hälsocenter

Eriksbergs vårdcentral
Familjeläkarna Luthagen

Flogsta vårdcentral

Fålhagens vårdcentral

Gottsunda vårdcentral
Gunilla Berglund sjukgymnastik

Gränbystadens vårdcentral
Hälsoalliansen

Knutby vårdcentral

Kungsgärdets vårdcentral
Kåbohälsan
Lena Lundqvist Sjukgymnastik

Länna vårdcentral
Motoriken sjukgymnastik Heleen Selles Bjerner
Motoriken sjukgymnastik Jonas Olsén
Motoriken sjukgymnastik Mattias Eckerman
Nyby vårdcentral
Pelle Jansson sjukgymnastik
Psykosoma

Rasbo vårdcentral
Rehabcentrum i Uppsala, Mia Häggbrink
Rehabcentrum i Uppsala, Krista Åkerfeldt

Samariterhemmets vårdcentral
Storvreta vårdcentral
Svartbäckens vårdcentral

Ture Ålander läkarpraktik
Uppsala Aktiv Rehab, Fredrik Elsborg
Uppsala Aktiv Rehab, Katja Kvarnström
Uppsala Aktiv Rehab, Maria Tholcke

Uppsala Barncentrum vårdcentral Aleris
Årsta vårdcentral

Älvkarleby kommun

Skutskärs vårdcentral
Älvkarleby sjukgymnastik och rehabilitering

Östhammars kommun

Alunda vårdcentral
Gimo vårdcentral
Julias Fysioterapi

Österbybruks vårdcentral

Östhammars vårdcentral