Specialistvård

Här listas specialistläkarna i bokstavsordning.

Anestesiologi

Lars Wiklund Uppsala

Barnmedicin

Aleris Barncentrum, Fredrik Cederblad Uppsala

Gynekologi

Akademiska sjukhuset
Centrumkliniken, gynekologmottagning Uppsala
Ekeby Gyn Uppsala
Eva Gerdin Uppsala
Familjeläkarna i Bålsta gynekologmottagning
 Håbo
Gynekologimottagning, Enköpings lasarett 
Enköping
Gynekologmottagningen Linnea Uppsala

Gyn Carstensen Uppsala
GynHälsan Uppsala
Läkarhuset, Dr Gölin Wikstrand, Uppsala 018-10 63 37
Maria Cederholm Uppsala
Marcus Röbäck, Carolinamottagningen Uppsala
Nikolay Georgiev, Akademigruppen  Uppsala
Thorbjörn Bergh, Carl von Linnékliniken Uppsala

Hjärtsjukdomar

Anders Dahlsner  Uppsala
Christina Holmquist 
Uppsala

Hudsjukdomar, veneriska sjukdomar

Axel Emilson, Kanikens hudläkarmottagning Uppsala 
Mohammad Alimohammadi, Kanikens hudläkarmottagning
Uppsala

Invärtesmedicin

Anders Dahlsner  Uppsala
Håkan Lindström  Uppsala
Said Masiha, Uppsala 018-50 22 80

Kirurgi och ortopedi

 
ALLMÄNKIRURGI
Alessandro Priori, Priori Medico 

Jan Linder, Kirurgmottagningen  Uppsala
Peter Persson, Akademigruppens Specialistklinik  Uppsala
Peter Åkerud, Uppsala 

PLASTIKKIRURGI
Läkarhuset Plastikkirurgmottagningen Marianne Beausang Linder
Uppsala

ORTOPEDI
Christina Sahlberg, Ortopedmottagningen
Elisabethsjukhuset

Koloskopier

Gastroenterologmottagning Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Psykiska sjukdomar

Alexander Vjugin, Alex Psykiatri & Terapi AB, Uppsala
Birgitta Hedin-Storm 
Uppsala
Bjarne Järlesjö Uppsala
Björn Milesson Fors Uppsala
Carl Bergfors Uppsala
Davoud Amiri
Uppsala
Kurt Wahlstedt Uppsala
Per Hilton-Brown  Uppsala
Tony Klein Uppsala
Veronica Mansnérus Lund Läkarmottagning, Uppsala 

Reumatologi

Karin Svensson, Reumamottagningen Uppsala

Röntgen

Elisabethsjukhuset Uppsala

Urologi och andrologi

Bo-Eric Persson Uppsala

Ögonsjukdomar

Capio Medocular Uppsala
Centrumkliniken, ögonmottagning  Uppsala
Eythor Karlsson, Östra Ögon Uppsala
Familjeläkarna Bålsta, ögonmottagning 
Håbo kommun
Marianne Skoghagen, Östra Ögon Uppsala
Märit Roosdorp, Läkarhuset  Uppsala
Optalmica Eskilstuna

 

Öron-, näs- och halssjukdomar

Annika Häggman Enköping
Berit Engström Uppsala
Dr Wahlunds läkarmottagning Enköping
Kristina Lundberg, Öron- näsa- hals Dr, Uppsala
Mats Engström Uppsala
Nicklas Norlin, Uppsala ÖNH-specialisten, Uppsala
Pl'ent Kliniken AB
Västerås