Specialistvård

Här listas specialistläkarna i bokstavsordning.

Anestesiologi

Lars Wiklund Uppsala

Barnmedicin

Aleris Barncentrum, Fredrik Cederblad Uppsala

Gynekologi

Akademiska sjukhuset
Centrumkliniken, gynekologmottagning Uppsala
Ekeby Gyn Uppsala
Eva Gerdin Uppsala
Familjeläkarna i Bålsta gynekologmottagning
 Håbo
Gynekologimottagning, Enköpings lasarett 
Enköping
Gynekologmottagningen Linnea Uppsala

Gyn Carstensen Uppsala
GynHälsan Uppsala
Maria Cederholm Uppsala
Marcus Röbäck, Carolinamottagningen Uppsala
Nikolay Georgiev, Akademigruppen  Uppsala
Thorbjörn Bergh, Carl von Linnékliniken Uppsala

Hjärtsjukdomar

Anders Dahlsner  Uppsala
Christina Holmquist 
Uppsala

Hudsjukdomar, veneriska sjukdomar

Mohammad Alimohammadi, Kanikens hudläkarmottagning Uppsala

Invärtesmedicin

Anders Dahlsner  Uppsala
Håkan Lindström  Uppsala

Lars Benson Uppsala

Kirurgi och ortopedi

 
ALLMÄNKIRURGI
Alessandro Priori, Priori Medico (barn och ungdom) Uppsala
Jan Linder, Kirurgmottagningen  Uppsala

Peter Persson, Akademigruppens Specialistklinik  Uppsala
Peter Åkerud, Uppsala
 

PLASTIKKIRURGI
Marianne Beausang Linder, Estavia Läkarkonsult AB, Läkarhuset Uppsala. Tel 018-15 60 30

ORTOPEDI
Christina Sahlberg, Ortopedmottagningen
Elisabethsjukhuset

Koloskopier

Gastroenterologmottagning Aleris Specialistvård Sabbatsberg

Psykiska sjukdomar

Alexander Vjugin, Alex Psykiatri & Terapi AB, Uppsala
Birgitta Hedin-Storm 
Uppsala
Bjarne Järlesjö Uppsala
Björn Milesson Fors Uppsala
Carl Bergfors Uppsala
Davoud Amiri
Uppsala
Kurt Wahlstedt Uppsala
Per Hilton-Brown  Uppsala
Tony Klein Uppsala
Veronica Mansnérus Lund Läkarmottagning, Uppsala

Reumatologi

Karin Svensson, Reumamottagningen Uppsala

Röntgen

Elisabethsjukhuset Uppsala

Urologi och andrologi

Bo Eric Persson Uppsala

Ögonsjukdomar

Capio Medocular Uppsala
Centrumkliniken, ögonmottagning  Uppsala
Eythor Karlsson, Östra Ögon Uppsala
Familjeläkarna Bålsta, ögonmottagning  Håbo kommun

Marianne Skoghagen, Östra Ögon Uppsala
Märit Roosdorp, Läkarhuset  Uppsala

Öron-, näs- och halssjukdomar

Annika Häggman Enköping
Berit Engström Uppsala
Dr Wahlunds läkarmottagning Enköping
Kristina Lundberg, Öron- näsa- hals Dr, Uppsala
Mats Engström Uppsala
Nicklas Norlin, Uppsala ÖNH-specialisten, Uppsala
Pl'ent Kliniken AB
Västerås