Information för döva och personer med synnedsättning

Teckenspråk 

Region Uppsala berättar kontinuerligt om beslut och nyheter på teckenspråksfilmer för döva. Det finns även teckenspråksfilmer med annan information från Region Uppsalas verksamheter och hur du hittar rätt i vården.

Klicka här så kommer du till sidan med teckenspråksfilmer


Digitalt nyhetsbrev, punktskrift och Daisyskiva

Papperstidningen Uppsikten med nyheter kommer i fortsättningen att skickas ut som ett digitalt nyhetsbrev. Du kan också välja att prenumerera på punktskrift eller Daisyskiva.

Anmäl dig för att börja prenumerara på punktskrift eller Daisy-skiva via telefon 018-6116094 eller skicka e-post till uppsikten@lul.se. Vill du prenumerera på det digitala nyhetsbrevet fyller du i det här formuläret