Tolkning

Tolkning för dig som är döv dövblind, eller hörselskadad

Region Uppsalas tolkcentral erbjuder tolkservice till dig som är döv, dövblind, vuxendöv och hörselskadad.
Läs mer på regionuppsala.se/tolkcentralen 

Taltjänst för dig som har svårt att tala

Taltjänst inom Region Uppsala hjälper dig sköta dina egna kontakter utan att alltid behöva be dina närmaste eller assistenter om hjälp. En tjänst för dig som exempelvis har afasi, dyslexi eller cerebral pares.
Läs mer på regionuppsala.se/tolkcentralen

Telefonitjänster

PTS arbetar för ett samhälle där all informations- och kommunikationsteknik (IKT) är inkluderande och bidrar till ökad funktionsförmåga för alla. PTS (Post- och telestyrelsen) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

Läs mer om vilka telefonitjänster som finns på http://www.pts.se/telefonifunk