Tolkning

Tolkning för dig som är döv dövblind, eller hörselskadad

Region Uppsalas tolkcentral erbjuder tolkservice till dig som är döv, dövblind, vuxendöv och hörselskadad.
Läs mer på regionuppsala.se/tolkcentralen 

Taltjänst för dig som har svårt att tala

Taltjänst inom Region Uppsala hjälper dig sköta dina egna kontakter utan att alltid behöva be dina närmaste eller assistenter om hjälp. En tjänst för dig som exempelvis har afasi, dyslexi eller cerebral pares.
Läs mer på regionuppsala.se/tolkcentralen

Länkar till telefonitjänster

Teletal

Teletal är en tjänst som kostnadsfritt erbjuder talstöd, minnesstöd och anteckningsstöd vid telefonsamtal.
Telefon: 020-22 11 44, utomlands är telefonnumret:
0046-821 11 19
Öppet: måndag–fredag kl 8–20,
lördag–söndag och helgdag kl 12–16.
www.teletal.se/ 

Texttelefoni.se

Förmedlingstjänst för texttelefoni som Eniro driver går att nå från texttelefon, taltelefon och via internetportal:
Så här når du tjänsten:
- från texttelefon: 020-600 600
- från vanlig telefon: 020-600 650
- från dator: www.texttelefoni.se eller www.facebook.se/texttelefoni

Bildtelefoni.net

Tjänsten Bildtelefoni.net förmedlar samtal mellan teckenspråkiga och hörande personer via teckenspråkstolk:
www.bildtelefoni.net/

 

Teckenspråksfilm om telefonitjänster