Hjälpmedel - www.lul.se

Hjälpmedel


På 1177.se finns information om hjälpmedel. Här hittar du även information som gäller dig som bor i Uppsala län, vart du ska vända dig och vad det kostar.

Att få hjälpmedel

Länk till 1177.se om "Att få hjälpmedel".

Hörapparat

På 1177 kan du också läsa hur du som bor i Uppsala län får hörapparat och andra hörhjälpmedel
Länk till 1177,se om "Att få hörapparat och andra hörhjälpmedel"

Avgifter

Länk till information på 1177.se om avgifter för hjälpmedel