Barn- och ungdomstandvård

Alla barn och unga folkbokförda i Uppsala län erbjuds regelbunden, fullständig och avgiftsfri allmän- och specialisttandvård till och med det kalenderår de fyller 19 år. Från och med 2017-01-01 är det avgiftsfri tandvård till och med det det kalenderår de fyller 21 år.

För asylsökande barn gäller samma villkor om de är under 18 år. 

Välja tandvårdsklinik

I Uppsala län kan barn, unga eller vårdnadshavare från två års ålder välja tandvårdsklinik, inom Folktandvården eller hos en enskild tandläkare, (privattandläkare) se länkar till höger. Folktandvården kallar automatiskt om inte val görs.

Alla barn och unga mellan två och 19 år (21 år från och med 2017-01-01) får erbjudande om att komma till en tandläkare minst vartannat år. Den som utför tandvården ska göra en individuell bedömning av hur ofta barnet behöver komma.

Folktandvårdens tandregleringsspecialist bedömmer behov av tandreglering. Om det behövs, erbjuds reglering på Region Uppsalas bekostnad. Läs mer under rubrik tandreglering.