Region Uppsalas tandvårdsstöd

Vem har rätt till tandvårdsstöd?

Ibland kan tandvård kosta som ett besök i övriga hälso- och sjukvården. Läs mer på 1177.se om när du eller en anhörig kan ha rätt till tandvårdsstöd:

Tandvård om man har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet (öppnas i nytt fönster)

Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (öppnas i nytt fönster) 

Tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar (öppnas i nytt fönster)