Region Uppsalas tandvårdsstöd

Vem har rätt till tandvårdsstöd?

Ibland kan tandvård kosta som ett besök hos husläkare eller på vårdcentral. Läs mer på 1177.se om när du eller en anhörig kan ha rätt till tandvårdsstöd:

Tandvård om man har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet (öppnas i nytt fönster)

Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (öppnas i nytt fönster) 

Tandvård i samband med vissa sjukdomar och sjukdomsbehandlingar (öppnas i nytt fönster)