Om man inte är nöjd

Om man har klagomål på tandvården finns det olika instanser man kan vända sig till. Vart man ska vända sig beror på vad man är missnöjd med och vad man vill ha hjälp med. I de flesta fall kan klagomål och eventuella missförstånd redas ut genom att kontakta den som har utfört tandvården. 

Om man inte kan komma överens eller det handlar om felbehandling eller skador, kan man behöva vända sig någon annanstans, till exempel till landstingens patientnämnder, privattandläkarnas förtroendenämnder, Socialstyrelsen eller Patientförsäkringen LÖF. ( Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag)