Privat tandvård

Inom den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården kan barn och föräldrar välja att få vård utförd antingen inom Folktandvården eller hos privat vårdgivare.

Detsamma gäller om du har rätt till nödvändig tandvård för äldre eller funktionshindrade eller tandvård som led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid. Du betalar då enligt samma avgiftsregler som vid besök inom öppen hälso- och sjukvård och högkostnadsskyddet gäller.