Sjukhustandvård

Sjukhustandvård (Orofacial medicin) är tandvård för patienter med svårare medicinska sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning. Personalen som arbetar här har särskild kompetens för att ta hand om patienter med särskilda behov. Sjukhustandvården är ett komplement till allmäntandvården och tar emot dig efter remiss från tandläkare eller läkare.

Folktandvårdens sjukhustandvård
Vi inom folktandvårdens sjukhustandvård arbetar med patienter med särskilda behov. Exempel på patienter som behandlas inom sjukhustandvården är personer med:

  • utvecklingsstörning
  • demens eller andra svåra sjukdomstillstånd
  • svårare fysiska funktionsnedsättningar
  • psykiatriska sjukdomar
  • svår tandvårdsrädsla

Vi samarbetar även med primärvården och Uppsala kommun kring tandvården för hemlösa. Vi bedriver mobil tandvård ute i olika boendeenheter eller egna boenden för patienter med särskilda behov. Det är huvudsakligen förebyggande vård vi utför, men även i vissa fall annan tandvård.

Våra lokaler är speciellt anpassade för våra patientgrupper. Vi har liftar i taket, flyttbara stolar så man kan behandlas i sin egen rullstol/permobil. Vid behov kan vi använda oss av olika lugnande metoder med mediciner och/eller lustgas. Vi har psykolog som behandlar extrem tandvårdsrädsla med KBT.

Svårt tandvårdsrädda kan ringa 020-86 19 19 för rådgivning eller för en tid hos vår psykolog för samtal. 

Tandvårdsstöd

Vissa patienter som har särskilda behov kan efter bedömning få del av Region Uppsalas tandvårdsstöd. Det betyder att du som tillhör denna grupp betalar samma avgift som i hälso- och sjukvården när du besöker tandvården.
Här finns mer information om tandvårdsstödet