Sjukhustandvård

Sjukhustandvård är tandvård för patienter med svårare medicinska sjukdomstillstånd eller funktionshinder. Personalen som arbetar här har särskild kompetens för att ta hand om patienter med särskilda behov. Sjukhustandvården är ett komplement till allmäntandvården och tar emot dig efter remiss från tandläkare eller läkare.

Folktandvårdens sjukhustandvård
Vi inom folktandvårdens sjukhustandvård arbetar bland annat med utvecklingsstörda, sjuka och äldre, dementa, patienter med fysiska funktionshinder eller psykiatriska sjukdomar samt svårt sjuka patienter och patienter med svår tandvårdsrädsla. Vi samarbetar även med primärvården och Uppsala kommun kring tandvården för hemlösa.

Vi bedriver mobil tandvård ute i olika boendeenheter eller egna boenden för patienter med särskilda behov. Det är huvudsakligen förebyggande vård vi utför, men även i vissa fall annan tandvård.

Våra lokaler är speciellt anpassade för våra patientgrupper. Vi har liftar i taket, flyttbara stolar så man kan behandlas i sin egen rullstol/permobil. Vid behov kan vi använda oss av olika lugnande metoder med mediciner och/eller lustgas. Vi har psykolog som behandlar extrem tandvårdsrädsla med KBT.

Svårt tandvårdsrädda kan ringa 020-86 19 19 för rådgivning eller för en tid hos vår psykolog för samtal.