Tandreglering

Barn och ungdomar folkbokförda i Uppsala län som av Folktandvårdens tandregleringsspecialist bedöms ha behov av tandreglering erbjuds behandling på Region Uppsalas bekostnad till och med det kalenderår de fyller 19 år. From 1/1 2017 höjs åldern till det kalenderår de fyller 21 år. De utvalda patienterna får ett personligt brev med information om valfriheten från Region Uppsalas tandvårdsenhet. Med brevet följer en valblankett.

Tandregleringsspecialist kan väljas inom Folktandvården eller de privata tandläkare som har kontrakt med Region Uppsala enligt lagen om valfrihet. Se alla valbara tandregleringsspecialister nedan.

Valbara tandregleringsspecialister

Folktandvården
Tandregleringen Enköping
Kan ta emot inom sex månader

Folktandvården
Tandregleringen Uppsala
Kan ta emot inom tre månader

Rusalin Bajka RB Tandreglering och Tandvård AB
Kan ta emot direkt

Uppsala Tandreglering AB
Kan ta emot inom en vecka

Tandregleringen Kronan, Sundbyberg
Kan ta emot inom två veckor

Östermalms Tandreglering, Stockholm
08-662 83 32
johan.karsten@swipnet.se
Kan ta emot inom en månad

Anna Andlin-Sobocki, Medaktiv Kliniken
018-13 23 23

Hamnesplanaden 6, ingång 41 C, 753 22 Uppsala
info@medaktivkliniken.se
Kan ta emot inom fyra veckor

Jari Taghavi, LiTakliniken, Uppsala
018-535200
info@litakliniken.se
Kan ta emot inom 1-2 veckor