Vuxna

Vuxna får betala en stor del av tandvården själva från och med första januari det år de fyller 23, men får ekonomiskt stöd från staten. För att få stödet måste man gå till en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till Försäkringskassan.

Varje år får alla som är över 23 år ett tandvårdsbidrag på 150 eller 300 kronor. Man kan spara bidraget i två år och använda vid ett tillfälle, men man kan inta spara fler än två bidrag åt gången.

Det finns också ett så kallat högkostnadsskydd som innebär att staten går in och betalar delar av kostnaderna om tandvården blir dyrare än 3 000 kronor under ett år. De första 3 000 kronorna får man alltid betala själv.