Teckentolkning

Tolkcentralen

Vi erbjuder tolkservice till dig som är döv, dövblind, vuxendöv och hörselskadad. Vi ger tolkning i olika vardagssituationer, till exempel vid sjukvårdsbesök, arbetsplatsträffar, myndighetskontakter, familjeangelägenheter och fritidsaktiviteter. Du kan även få tolkning på kvällar och helger. 

Tolkningen är kostnadsfri för dig som är döv, dövblind eller hörselskadad. 

För dig som har funktionsnedsättning som rör ditt tal, din röst eller ditt språk erbjuder Tolkcentralen taltjänst.  

Viktig information - Tolkning erbjuds endast på plats inom hälso-, sjukvård och tandvård från och med 30 mars

Mer information om Corona finns på krisinformation.se

För att minska risken för spridning av Corona erbjuds fr o m 30 mars endast tolkning på plats inom hälso-, sjuk- och tandvård, dock i första hand på distans. Det gäller t ex besök vid vårdcentral, tandläkare med fler. För övriga tolkbeställningar erbjuder vi tolkning på distans där så är möjligt. Välkommen att kontakta oss för mer information och tolkbeställning.

Om du har ett bokat besök kommer du som planerat. Känner du dig förkyld, har feber eller luftvägssymtom som hosta, andnöd eller halsont avbokar du din tid.

Har du frågor, vänligen kontakta Tolkcentralen på tolkcentralen@regionuppsala.se 

 

Use Google to translate this website