Sjukhuskyrka

För dig som är patient, närstående eller personal.

Ibland behöver man prata med någon - om man själv är sjuk eller om man möter sjukdom, lidande och död.

Ta gärna kontakt med oss när du:

  • vill tala med någon om svåra saker
  • behöver någon som lyssnar
  • känner oro och vill dela den
  • önskar förbön, hjälp med bibelläsning eller fira nattvard
  • annars behöver oss.

 

Vi har tystnadsplikt och för inga journaler!

Sjukhuskyrkan personal
Mattias Thurfjell, präst, Eleonor St Cyr, assistent, Eva Ågren, diakon