• Start Wik 3
  • Välkommen till Wiks folkhögskola!
  • Välkommen till Wiks folkhögskola!
  • Start Wik 11
  • Konst spegel

Välkommen till Wiks folkhögskola!

Kreativitet och konstnärligt undersökande står i centrum på Wiks folkhögskola. Vi har tre ettåriga estetiska utbildningar, två fördjupningskurser på halvfart, tolkutbildningar samt många olika kortkurser med estetisk inriktning.

På våra estetiska ettåriga kurser har vi under året flera olika samarbeten mellan linjerna. Vi arbetar tillsammans för att vi ser att samtidskonsten ofta är konstartsövergripande men också för att skapa insikt och förståelse för och mellan de olika konstarterna. Dessutom skapar det en öppen och generös stämning på skolan.

På Wiks folkhögskola kan du också studera till tolk genom att gå en ettårig grundutbildning till kontakttolk på halvfart och distans, med sex årliga träffar på Wik ett par mil utanför Uppsala. Vi ger också fördjupningskurser och preparandkurser inför Kammarkollegiets auktorisationsprov. Alla våra tolkkurser står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

På vår filial Uppsala folkhögskola, i Ultuna, finns möjlighet att läsa in gymnasiekompetens och uppnå behörigheter för studier på universitet och högskola. I kursprogrammen på Uppsala folkhögskola ingår gymnasiegemensamma ämnen, estetisk verksamhet och fysisk aktivitet. Vi går på teater och konserter för att ta del av det rika kulturliv vi har i Uppsala. Vi bjuder in författare och andra intressanta personer att föreläsa. Studietiden kan variera mellan ett och fyra år beroende på dina mål och dina tidigare kunskaper.

 

För att gå på folkhögskola ska du vara minst 18 år. Någon övre åldersgräns finns inte. Vi ser gärna att åldrar och skilda erfarenheter blandas.