www.lul.se

Vård eller råd?

Din vårdcentral

Övrig vård

  • Titta i Telefonnummer till vården

    Katalogen har skickats ut till länets hushåll. Den innehåller även information om regler och patienträttigheter. 

    E-katalog Telefonnummer till vården
    Telefonnummer till vården 2015-2016

Titta i Telefonnummer till vården

Katalogen har skickats ut till länets hushåll. Den innehåller även information om regler och patienträttigheter. 

E-katalog Telefonnummer till vården