Aktuell information

September 2018: Beslut är fattat att psykologer och kuratorsanteckningar ska göras synliga i Journalen via nätet 

 

Juni 2018: Just nu visas inte spärrarna upp korrekt, däremot påverkas inte funktionen utan de begärda spärrarna är kvar i journalsystemet.  Spärrtjänster innebär att patienten inte har sammanhållen journalföring utan valt att spärra information från att visas på andra enheter. Patienten kan på 1177.se se vilka spärrar som hen begärt. 

 

2019: Mina vårdkontakter (MVK) fasas ut, byter namn till 1177 Vårdguidens e-tjänster samt uppdaterar plattformen vilke innebär att gränssnittet för vårdpersonalen kommer att ändras.