1177 Vårdguidens e-tjänster

     

    1177 Vårdguidens e-tjänster 

Genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster (tidigare Mina vårdkontakter) kan patienter och invånare på ett säkert sätt kommunicera med vården. Man kan bland annat läsa sin journal, beställa tid, av- och omboka tid och förnya recept. Man kan också välja vilken vårdcentral eller husläkare man vill tillhöra och skicka meddelanden till sin mottagning.

Mina Vårdkontakter

Mina vårdkontakter är vårdpersonalens gränssnitt mot 1177 vårdguidens
e-tjänster

 mvk bild